REDYST: více jak 25 let vibroizolace

Jádrem společnosti REDYST, vzniklé v roce 1992 se stala skupina výzkumných pracovníků z koncernového podniku SIGMA a.s., - Výstavba jaderných elektráren, pod vedením ing. Blahoslava Rejenta, CSc. Tým byl  zaměřen na  tehdy intenzivní celosvětový rozvoj výstavby  jaderných elektráren a to ve své pracovní profesi: v oblasti pevnosti, statiky a dynamiky jaderné a další  technologie.

Hlavní činností byla orientace na zabezpečení technologie před účinky provozních vibrací a  zemětřesení, včetně účasti na tvorbě kvalifikačních pravidel a předpisů. Následovala konsolidace s mezinárodními normami, především americkými ASME a německými DIN.

V dalších letech přicházely poznatky a realizace získané na podobné technologii, především v plynárenství a chemického průmyslu.


Stále více požadovaná ochrana před  účinky dynamického zatížení z provozu, určující délku života celých technologických celků vedla k vývoji vibroizolace REDYST, resp. našemu systému dynamické stabilizace kmitající technologie. K tomu byl vyvíjen i know-how s nezbytnými dynamickými a statickými výpočty a vlastní testovaný systém konstrukčních prostředků vibroizolace.

Náš systém oprav, uskutečňovaný během více než 25 let na mnoha provozech u nás i ve světě, lze shrnout do čtyřech hlavních  celků, které jako proces nazýváme dynamickou stabilizací kmitající potrubní technologie (DSPT):

  1. Odstranění provozem nahromaděného předpětí ve sledovaném systému
  2. Řízené ukládání na pružné vibroizolační prvky s možností dílčího provozního odladění z pásma významných frekvencí budících složek za přispění příznivého tlumení.
  3. Komplexní oprava uchycení technologie, potrubních objímek a sedel, souvisejících konstrukcí, kotevních desek, a betonových pilířů.

Našimi partnery ve smyslu technického vývoje v oboru jsou nejen odběratelé VIP a jejich technické složky, ale také výrobce metalických pružin (STOP-CHOC/Hutchinson) a konstrukční kanceláře v Německu i firma Witzenmann s.r.o. Opava – výrobce vlnovcových kompenzátorů. Opomenout nemůžeme i spolupráci s ČVUT FS a ŠKODA JE při realizaci experimentů s VIP při  ověřování jejich statických i dynamických parametrů.

PŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE
Kalibrační list VM31
765.72 kB aktualizováno před 6 lety
Kalibrační list Schenck
261.65 kB aktualizováno před 6 lety
Kalibrační list DEWE acc
183.32 kB aktualizováno před 6 lety
Kalibrační list Sauter
1.41 MB aktualizováno před 6 lety
Úchylkoměr MTO
764.31 kB aktualizováno před 6 lety
Hlukoměr DT 8852
421.39 kB aktualizováno před 6 lety

VYBRANÁ REFERENCE

PZP Tvrdonice

Innogy Gas Storage, s.r.o. 2017

Stabilizace výtlačných pulsátorů JBK-K3

ZOBRAZIT DETAIL REFERENCE
KONTAKTUJTE NÁS


2022 @ digion.cz