REDYST: více jak 25 let vibroizolace

Jádrem společnosti REDYST, vzniklé v roce 1992 se stala skupina výzkumných pracovníků z koncernového podniku SIGMA a.s., - Výstavba jaderných elektráren, pod vedením ing. Blahoslava Rejenta, CSc. Tým byl  zaměřen na  tehdy intenzivní celosvětový rozvoj výstavby  jaderných elektráren a to ve své pracovní profesi: v oblasti pevnosti, statiky a dynamiky jaderné a další  technologie.

Hlavní činností byla orientace na zabezpečení technologie před účinky provozních vibrací a  zemětřesení, včetně účasti na tvorbě kvalifikačních pravidel a předpisů. Následovala konsolidace s mezinárodními normami, především americkými ASME a německými DIN.

V dalších letech přicházely poznatky a realizace získané na podobné technologii, především v plynárenství a chemického průmyslu.


Stále více požadovaná ochrana před  účinky dynamického zatížení z provozu, určující délku života celých technologických celků vedla k vývoji vibroizolace REDYST, resp. našemu systému dynamické stabilizace kmitající technologie. K tomu byl vyvíjen i know-how s nezbytnými dynamickými a statickými výpočty a vlastní testovaný systém konstrukčních prostředků vibroizolace.

Náš systém oprav, uskutečňovaný během více než 25 let na mnoha provozech u nás i ve světě, lze shrnout do čtyřech hlavních  celků, které jako proces nazýváme dynamickou stabilizací kmitající potrubní technologie (DSPT):

  1. Odstranění provozem nahromaděného předpětí ve sledovaném systému
  2. Řízené ukládání na pružné vibroizolační prvky s možností dílčího provozního odladění z pásma významných frekvencí budících složek za přispění příznivého tlumení.
  3. Komplexní oprava uchycení technologie, potrubních objímek a sedel, souvisejících konstrukcí, kotevních desek, a betonových pilířů.

Našimi partnery ve smyslu technického vývoje v oboru jsou nejen odběratelé VIP a jejich technické složky, ale také výrobce metalických pružin (STOP-CHOC/Hutchinson) a konstrukční kanceláře v Německu i firma Witzenmann s.r.o. Opava – výrobce vlnovcových kompenzátorů. Opomenout nemůžeme i spolupráci s ČVUT FS a ŠKODA JE při realizaci experimentů s VIP při  ověřování jejich statických i dynamických parametrů.

PŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE
Kalibrační list VM31
765.72 kB aktualizováno před rokem
Kalibrační list Schenck
261.65 kB aktualizováno před rokem
Kalibrační list DEWE acc
183.32 kB aktualizováno před rokem
Kalibrační list Sauter
1.41 MB aktualizováno před rokem
Úchylkoměr MTO
764.31 kB aktualizováno před rokem
Hlukoměr DT 8852
421.39 kB aktualizováno před rokem

VYBRANÁ REFERENCE

Chimire/Venezuela

PSE Engineering GmbH 2016

dodávka vibroizolace separátorů VIP R/MK50/2-A

ZOBRAZIT DETAIL REFERENCE
KONTAKTUJTE NÁS


created in 2018 @ pixelomedia.cz